چگونه می توانیم زندگی بسیار زیبا داشته باشیم ؟
چگونه می توانیم زندگی بسیار زیبا داشته باشیم ؟

زندگی زیبا

شما می توانید زندگی بسیار زیبا و دوست داشتنی را برای خود و اطرافیان ایجاد کنید و مایه آرامش و سکون باشید ، که این امر بیشتر از عهده خانم ها بر می آید تا آقایان ، زیرا خداوند زن را منبع آرامش و سکون و عشق الهی قرار داده است و مرد را برای پشتیبانی و حمایت از زن خلق کرده است . اگر زوجین اندکی در خلقت خود تفکر کنند و به وظیفه خود آشنایی داشته باشند ، زندگی روز به روز زیباتر می شود و فرزندان ایشان تربیت و رشد درستی پیدا می کنند ، به مرور جامعه انسانی شکل می گیرد ، بیماری ها و گرفتاری ها از جامعه کم می شود ، زندگی ها با نشاط و لذت دو چندان خواهد شد،

نعمت و برکات حضرت حق بر چنینخانواده ای نازل می شود ، آن خانواده به تعالی می رسد و این است زندگی سالم و پر انرژی که منجر به سعادت و نیکبختی می شود .پس سعی کنیم ، در زندگی به اصولی سازنده و مفید پایبند باشیم تا به نشاط و شادابی برسیم ؛ این امر موجب می شود همیشه سالم و جوان بمانیم و از زندگی خود لذت ببریم . کسی  در زندگی خوشبخت است که زندگی سالم و با نشاطی داشته باشد و پیوسته برای خود و دیگران مفید باشد ، کسانیمی توانند از چنین زندگی بهره مند شوند ، که مدام انرژی های مثبت را از خود ساطع کنند و نشاط و شادابی را در جهان هستی ایجاد کنند و سلامتی را به همه انسان های دنیا هدیه کنند .

انسان هایی که در جامعه ، دارای انرژی مثبت هستند ، می توانند جو اجتماع را زیبا و سالم نمایند و مدام به هم نوعان خود انرژی های زیبا و با نشاط هدیه کنند ، جامعه به هم ریخته امروز را بسازند ، سلامتی و نشاط را دوباره در جامعه ایجاد کنند ، بیماری ها رو دور کنند و سلامتی را جایگزین نمایند .چگونه می توانیم زندگی زیبا داشته باشیم ؟دوست گرامی من ! چرا شما آن انسان والای این جامعه به هم ریخته نباشید ؟ چرا  شما عاملی نباشید که می خواهید انرژی های مسموم و سیاه و و حشتناک را از این جامعه به دور کنید ؟ چرا شما آن انسانوالای با هدف نباشید که می خواهد خود و جامعه انسانی امروز را نجات دهد ؟ این کار سخت و دشواری نیست که توان آن را نداشته باشید ، تنها یک همت و اراده و بهتر بگویم یک تحول فکری نیاز است که از همه مسائلی که شما را نگران و آشفته کرده است ، رها شوید .

در زندگی متعالی و والای انسانی ،تنها و تنها ، تحول فکری است که به انسان ارزش و بهای فوق العاده  و زندگی زیبا را می آفریند و خداوند چنین افرادی را در قرآن ،با لفظ اولوالالباب خطاب می کند و خود هدایتشان می کند و راه و رسم و مسیر درست زندگی را به وضوح به آن ها نشان خواهد داد .تنها راه رسیدن به این مقام والای انسانی و موفق و پیروز شدن در زندگی ، همین تحول فکری است و اگر به زندگی هایی که امروزه دچار بسیاری از مسائل و گرفتاری شده اند ، نگاهی بیاندازیم ، به راحتی میفهمیم که این افراد سعی نمی کنند از تفکرشان استفاده کنند . خداوند در قرآن می فرماید : کسانی که از عقلشان استفاده نمی کنند ، بر زندگی آنان پلیدی حاکم می شود .

وقتی پلیدی را در نظر بگبریم ، همان می شود که امروزه در زندگی بسیاری از مردم جامعه کنونی به وضوح مشخص

است . چرا مردم جامعه امروزی که نسبتاً با سواد و تحصیل کرده هستند، بازهم در زندگیشان دچار بسیاری از گرفتاری

های رنگارنگ شده اند ؟ و زندگی زیبا ندارند ؟ آیا تا کنون در این مورد اندیشیده اید ؟ تحول فکریو زندگی زیبا حق

شماست پس می توانیم زندگی بسیار زیبا داشته باشیم 

[rating_form id=”4″]

اشتراک گذاری