چگونه به خواستگاری برویم؟ (قسمت دوم)
چگونه به خواستگاری برویم؟ (قسمت دوم)

چگونه به خواستگاری برویم؟ (قسمت دوم)

 

خواستگاری

در خواستگاری ،پس از این که خانواده ها احساس کردند نسبت به یکدیگر تمایل دارند،بهتر است مسائلو حقایق را برای هم بازگو کنند و حرفی را ناگفته نگذارند تا نسبت به هم آگاهی کاملی پیدا کنند،بنابراین:

1-تمام نکات لازم را ابتدا مطرح کنید.

2-بیان حقایق موجب ایجاد انرژی های مثبت خواهد شد و جوً بسیار زیبایی را ایجاد خواهد کرد.

3-شرایط زندگی خود را کاملا بیان کنید و توانایی های خود را نشان دهید.

4-از دروغ پرهیز کنید و حقایق را مخفی نکنید. آنچه که واقعا هستید را بیان کنید که بعدها با آشکار شدن آن ها،زندگی شما متزلزل خواهد شد.

5-صداقت و راستی را پیشه خود کنید.قولی را بدهید که در توانایی شما باشد و وعده های دروغ و غیر واقعی به طرف مقابل ندهید تا بعدا بتوانید به ان عمل کنید.

6-سعی کنید به سراغ کسانی بروید که در شاًن شما باشند و فقط انسانیت و پاکی و صداقت شخص برای شما ملاک باشد،نه موقعیت و مقام اجتماعی وی.

7-سعی کنید در زندگی،کسی را انتخاب کنید که تا آخر عمربه وی وفادار باشید و در این فکر نباشید که می توانید به او خیانت کنید.

8-به خصوصیات اخلاقی طرف مقابل توجه کنید،زیرا در زندگی بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

9-بعضی از خانواده ها خصوصیات اخلاقی خاصی دارند،از جمله حاکم بودن اصول پدر سالاری یا

مادرسالاری یا فرزند سالاری است.

10-سعی کنید با خانواده ای وصلت کنید که در آن حقیقت سالاری و یا خدا سالاری حاکم باشد.

11-سعی کنید توقعات شما از طرف مقابل،معقول و مستدل باشد و در حد توان یکدیگر خواسته های خود را بیان کنید.

12-سعی کنید که هر دو خانواده احترام و موقعیت خود را حفظ کنید و خواسته هایتان از یکدیگر معقول باشد،تا مساله ای پیش نیاید.

13-بهتر است از یکدیگر درباره بیماری های خاص که ممکن است در خانواده ها وجود داشته باشد،سوال کنید و از سلامت خانواده ها مطمئن شوید.

14اعتقادات و نگرش ها به زندگی بسیار مهم است.سعی کنید کسی را انتخاب کنید که بسیاری از جهات با شما همخوانی داشته باشد.

15-در صورت مخالفت یا تامل والدین،فرزندان نباید کاری کنند که به لجبازی و بگو مگو بکشد ومبادا ارزش ها و معیارهای پدر و مادر را مورد تمسخر قرار دهند.

اگر فرد همانی باشد که خداوند برای شما در نظر گرفته باشد،وصلت انجام خواهد شد،درغیر اینصورت با جواب منفی مواجه خواهید شد و نباید ناراحت و نگران شوید.سعی کنید توکلتان به خداوند باشد و هر چه که می خواهید از او بخواهید.اگر فرد مقابل روزی شما باشد،حتما مقدر خواهد شد و جای هیچگونه نگرانینیست.در غیر اینصورت،صبر پیشه کنید که عاقلانه ترین و منطقی ترین روش است.

[rating_form id=”4″]

اشتراک گذاری