3491420 e1570354118997 زن چگونه موجودی است ؟
زن چگونه موجودی است ؟

بازدیدها: 3

زن چگونه موجودی است ؟

زن کیست ؟

زن موجودی است بسیار پیچیده که بیشتر مردان تا کنون نتوانستند آن را بشناسند و کشف کنند.یه

همین دلیل،خداوند در قرآن کریم بیان بسیار زیبایی دارد و می فرماید:زن از آیات الهی است که فقط

متفکران می توانند آن را کشف کنند و بشناسند.

زن به سبب لطافت و عشوه هایی که دارد می تواند سخت ترین و مقاوم ترین مردان را در دام خود

اسیر و گرفتار کند.این حالت در زنان،به اصطلاح مکر زنان می گویند که بسیار خطرناک است.

متاسفانه چون بر روح و جسم زن،احساس و عاطفه فرمانروایی می کند،بارها و بارها دیده شده است

که زن با این همه زیرکی،بازهم فریب چرب زبانی مرد را می خورد و اسیر حیله های و اسیر

حیله هایاو می شود.

زن باید به مرد تکیه کند تا بتواند پله های ترقی را بپیماید.زن موجودی است که می توانداثرات

فوق العاده ای در جهان هستی از خود باقی بگذارد؛ولی سودجویان با انواع حیله ها و ترفندها او

را به دام خود گرفتار و از او سواستفاده های نامشروع و زننده می کنند که در شان و مقام یک زن

نیست.یکی از خصوصیات و زیبای یک زن،ایثار است.اگر مردی،زن را درک کند،زن در مقابل،جان گذشتگی

و ایثار خواهد کرد و مرد را به اوج خواهد رساند و مرد را به اوج خواهد رساند.جالب اینکه خداوند به زن

نیرو و استقامت فوق العاده ای داده است که این حالت در مرد هرگز مشاهده نمی شود.

گروهی از زنان دوست دارند به مرد امر و نهی کنند و او را زیر سلطه ببرند و از این کار لذت می برند،در

حالی که این کار به ضرر خودشان تمام می شود.این گونه زنان در خانواده های زن سالار رشد و پرورش

یافته اند و سراسر وجودشان حسادت،کینه و نفرت است و برای مرد ارزش وجودی قائل نیستند.چنین

زنانی دوست دارند همیشه مرد را نزد دیگران خوار و خفیف کنند و بر او سلطه داشته باشند.جالب اینکه

گروهی از مردان هم از این کار لذت می برند و دوست دارند که زیر سلطه زنان باشند.

امروزه در بعضی از خانواده ها زن سالاری به وضوح دیده می شود.دخترانی که در این خانواده ها رشد

می کنند و تربیت می شوند،دوست دارند بعد از ازدواجشان این قانون را در خانواده خود پیاده کنند و مرد

را به استثمار بکشند و از این کار لذت می برند.

زن،موجودی است که دوست دارد همیشه خود را به هر شکلی مطرح کند.

از جمله اینکه خود را به

زیباترین شکل بیاراید و در معرض دید افراد قرار دهد،در حالی که نمی داند تشعشعاتی که از چشم

برخی از افراد ساطع می شود،چقدر خطرناک است و بعد از برخورد این تشعشعات خطرناک،زن احساس

خستگی مفرط می کند و مهمتر اینکه اصلا حال و حوصله ای برایش باقی نمی ماند.

زیبایی زن،حربه است کارساز در دست او ؛همین حربه در بسیاری از اوقات موجب گرفتاری هایی می شود

و سلامتی او را در جامعه به خطر می اندازد.وقتی به زن گفته می شود زیبایی خود را حفظ کن،احساس

می کند نسبت به او حسادتی صورت می گیرد،در حالی که حقیقتا چنین نیست.

چارلی چاپلین ،هنرمند برجسته جهان،در این مورد،دختر خود را مخاطب قرار میدهد و چنین می گوید:

دخترم زیبایی های تو و روح و جسمت به کسی تعلق دارد که می خواهی یک عمر با او زندگی کنی.

این هنرمند چه سخن زیبایی را بر زبان جاری می کند،سخنش هم مثل حرکاتش بسیار زیبا و جالب

است.متاسفانه زن موجودی است بسیار حساس و زیبا که قدر و منزلت خود را آن گونه که باید نمی داند

و زیبایی های گرانقدر خود را رایگان به حراج می گذارد و بدتر اینکه از این کار لذت هم می برد.

/5 ratings

زن کیست ؟

عوامل ناباروری در زنان و توصیه های مهم
بخوانید