Black and white Girl alone e1570548621865 رابطه جنسی پس از جدايی یا مرگ همسر
رابطه جنسی پس از جدايی یا مرگ همسر

بازدیدها: 12

رابطه جنسی پس از جدايی

ازدواج به دو صورت پایان می پذیرد: طلاق یا مرگ همسر

از دست دادن همسر بر اثر طلاق یا مرگ را برخی جهات می توان با هم مقایسه کرد.در هر دو مورد فرد کسی را از دست می دهد که در زندگی او مهم بوده است و به دنبال آن دوران سوگ و اندوه را می گذارند؛ اما تفاوت هایی نیز وجود دارد.وقتی کسی همسرش را بر اثر مرگ از دست می دهد ، از حمایت اجتماعی فراوان کسانی برخوردار است که بازمانده را در گذراندن دوره سوگواری یاری می کنند.

کسانی نیز در کارند که به فرد کمک کنند تا از لحاظ هیجانی این فقدان را بپذیرد. علاوه بر این برای کسی برای کسی که از همسر خود جدا می شود،حمایت اجتماعی چندانی وجودندارد. فردی که طلاق می دهد یا طلاق می گیرد،نه تنها همسر خود را از دست می دهد،بلکه از فروپاش ازدواج خود احساس گناه می کند. اما جنبه های منفی طلاق نیز آثار سودمندی دارد.

مثلا خشم وناخرسندکه اغلب با طلاق همراه است، به فرد کمک می کند که از لحاظ عاطفی از همسر خود جدا شود،اما فردی که همسرش مرده است،برخلاف او ،اغلب پیوندهای عاطفی با همسر متوفی خود را حفظ می کند و احتمالش کم است که به فاصله کوتاهی بتواند روابط صمیمانه با کسی دیگر برقرار کند. نحوه رفتار جنسی بعد از ازدواج در فردی که همسرش مرده است،با فردی که طلاق گرفته فرق می کند.

افراد مطلقه معمولا پس از فسخ ازدواج نیاز بیشتری به برقرای رابطه جنسی پس از جدایی  دارند. گاهی می کوشند با پرداختن به روابط جنسی یا صمیمانه با فرد دیگر به خود و دیگران نشان دهندکه هنوز از لحاظ جنسی و شخصی جذابند و به این طریق اعتماد به نفس خویش را تحکیم می کنند. از این بالاتر برای فرد مطلقه درگیر شدن در روابط جنسی بعد از ازدواج از لحاظ اجتماعی مقبول تر است. افراد همسر مرده اغلب حس می کنند که باید به همسر متوفی خود وفادار بمانند.

 

/5 ratings

 

رسم و رسوم شب زفاف (قسمت سوم)
بخوانید