nshnhhy wlyh brdry w tsthy tshkhys khngy e1570717586390 بارداری و تشخیص آن
بارداری و تشخیص آن

بازدیدها: 3

تشخیص بارداری

تشخیص بارداری به طور متوسط 266 روز بعد از بارور شدن تخمک یا 280 روزپس از اولین روز آخرین قاعدگی طول می کشد(واین دومی البته در صورتی است که زن دوره ماهانه 28 روزه و منظم داشته باشد).دوره بارداری به سه مرحله سه ماهه تقسیم شده است. چون بسیاری از زنان دوره عادت ماهانه منظم 28 روزه ندارند،به دقت نمی توان گفت که بارداری در چه زمانی صورت گرفته است.پزشکان معمولا بارداری را با هفته می شمرند و چون همه زمان ها از آغاز آخرین قاعدگی حساب می شوند،این روش تاریخ هائی به دست می دهد که در حدود دو هفته دیرتر از نمو واقعی جنین از رویان شناسی است.توجه داشته باشید که پزشک فرض را بر این می گذارد که زن در 14 روز از یک دوره ماهانه 28 روزه باردار شده است.

ممکن است واقع امر چنین باشد یا نباشد،به این ترتیب دو هفته (14روز) به اضافه 266 روز،280 روز می شود. ما معمولا می گوِییم که طول مدت بارداری 9 ماه تقویمی است که حد وسط بین 266 و 280 روز است.برای محاسبه تاریخ زایمان فرمولی وجود دارد که پزشکان آن را به کار می برند.یک هفته به نخستین روز آخرین قاعدگی بیفزاید،سه ماه از آن کم کنید و سپس یک سال برآن بیفزائید.مثلا اگر آخرین قاعدگی روز هشتم بهمن 1368 است ،یک هفته به برآن بیفزایید(که می شود پانزدهم بهمن 1368).سه ماه از آن کم کنید(که می شود 15 آبان 1368) و سپس یک سال برآن بیفزایید. به این ترتیب تاریخ زایمان 15 آبان 1369 می شود.شصت درصد همه زایمان ها در حدود پنج روز قبل یا بعد از موقعی که به این ترتیب حساب شده است،روی می دهند.

راه تشخیص بارداری

نخستین علامتی که احتمالا بارداری زن را مطرح می کند،فقدان قاعدگی در موعدی است که قرار بود رخ دهد.ممکن است زن در اوایل بارداری احساس تهوع داشته باشد.گاه گاهی استفراغ کند.گمان می کنند که تهوع و استفراغ ناشی از گونادوتروپین مشیمه ای مترشح از رویان و استروژن مترشح از جفت است. این دو هورمون بر دستگاه گوارش اثر می کنند و باعث تحریک آن می شوند و این تحریک تهوع و استفراق را سبب می شود.درشت و متورم شدن پستان ها نیز ممکن است به چشم بخورد.

این تورم بر اثر افزایش استروژن و پروژسترون است و شبیه آن حالتی است که بیشتر زنان در نیمه دوم عادت ماهانه خویش ،قبل از قاعدگی،حس می کند. زنی که باردار است و به مدت دو هفته از آخرین قاعدگی او _ که قرار بود روی دهد و روی نداده_گذشته است،احتمالا چند علامت آبستنی نشان می دهد: رحمش بزرگ و گردن رحمش نرم می شود،رنگ مهبل و گردن رحم وی به کبود یا ارغوانی می زند.آزمون ادرار وی معمولا از لحاظ گونادوتروپین مشیمه ای مثبت می شود. شش هفته پس از قطع قاعدگی وجود این هورمون را با حتمیت فراوان و دو هفته پس از قطع قاعدگی با حتمیت کمتر می توان کشف کرد.در سال های اخیر وسائل آزمون مطمئنی برای آزمایش بارداریشخصی به بازار آمده است.

کار این وسائل کشف گونادوتروپین مشیمه ای در اول باداری است.آزمون ادرار برای یافتن این گونادوتروپین از نوع آزمون ایمنی شناسی (ایمولوژیک) است.یک قطره ادرار روی یک ورقه شیشه یا در لوله آزمایش قرار داده می شود و با مواد شیمیایی ای مخلوط می شود که به گونادوتروپین مشیمه ای واکنش می دهند. اگر گونادوتروپین موجود باشد، مخلوط منعقد نمی شود و این نشانه باداری است.نتایجی که از این وسائل خود آزمون به دست می آید،باید بعد در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی تایید شود.وجود گونادوتروپین را در خون، ده روز پس از شروع بارداری با آزمون جدیدی که “آزمون رادیوایمونواسی واحد گونادوتروپین” نامیده می شود. میتوان کشف کرد.در آینده این آزمون که در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی انجام می گیرد،جای آزمون ادراری را خواهد گرفت.

/5 ratings
معجزه تغذیه مادران بعد از زایمان
بخوانید