2d71a93c 39e9 4243 8d20 35cdab7c46de اولویت های یک زن در زندگی چیست ؟
اولویت های یک زن در زندگی چیست ؟

بازدیدها: 2

اولویت زنان در زندگی

اولویت های یک زن در زندگی چیست ؟

وقتی حرف از فعالیت های اجتماعی زنان به میان می آید،خیلی ها گوش شان را تیز میکنند که مبادا کسی بخواهد نسبت به فعالیت زنان بگیرد یا خدایی نکرده محدودیتی برای آنان قائل شود.

خوشبختانه حساسیت زنان نسبت به موضوعات مربوط به آن ها افزایش یافته و متاسفانه در بسیاری موارد همین حساسیت ها،مانع از درک درست بعضی مطالب و موجب سو برداشت هایی شده است.آیا فعالیت اجتماعی زنان جایز است ؟ از شواهد تاریخی و عینی که بگذریم و محاسبه ای عقلانی کنیم،می بینیم که جامعه ناگذیر از پذیرش نقش زنان است،چندان که از عصرهای کهن زن در چرخه اقتصادی نقش داشته است؛چرا که زنان پیشتاز نیمی از جمعیت یک جامعه را تشکیل می دهند و اگر حتی از نیم دیگرش که مردان هستند چشم پوشی کنیم،همین نیمه زنانه نیازمند خدماتی است که در موارد جز خود زنان از عهده آن ها بر نمی آیند.

آنچه با کاوش در موجودیت جوامع،خصلت ها و تفاوت های طبیعی زن و مرد،هدف خلقت و نهایتا آموزه های دینی به آن می رسیم،این است که زن و مرد طبیعتاٌ و فطرتاً دارای نقش ها و وظایفی متمایز از هم هستند. خلق و خو،ساختار جسمی و روحی مرد به نوعی است که نقش حمایت گری و تامین کنندگی پررنگ تری نسبت به زن دارد و زن نقش تربیتی و عواطفش پررنگ تر است که موجب شده است از دیر زمان،مرد بهتامین غذا و مایحتاج خانواده رو بیاورد و زن به پرورش و تربیت فرزند و فراهم سازی محیط امن خانه مشغول شود؛این نه یک نقش دستوری،که یک نقش طبیعی است.

زن پیش از آنکه یک فعال اجتماعی یا اقتصادی باشد،یک همسر است و یک مادر؛دقت کنید که گفته نمی شود که زن فعال اجتماعی و اقتصادی نیست،بلکه نقش مادری و همسری او پررنگ  تر و در اولویتمعرفی می شود.

 

/5 ratings

اولویت زنان در زندگی

آسان ترین روش های جلوگیری از بارداری
بخوانید