چند نکته درباره اهمیت بکارت عروس
چند نکته درباره اهمیت بکارت عروس

اهمیت بکارت عروس

 

چند نکته درباره اهمیت بکارت عروس

 

در برخی از جوامع امروزی،بسیاری از جوان ها به باکره بودن عروس معتقد نیستند و اگر کسی بخواهد بکارت خود را حفظ کند او را انسانی مرتجع و عقب افتاده می نامند. چنان که نگارنده در بررسی های خود در اروپا مشاهده کرده،اغلب جوانان زیر هجده سال (به تعبیرخودشان تین ایج)،در این سن روابطی دارند و در حقیقت قبل از اینکه به سن بیست سالگی برسند، در زمینه روابط جنسی اشباع می شوند.به همین دلیل در آن جوامع ازدواج چنان رونقی ندارد و جوانان عموما به روابط آزاد خود بسنده می کنند.همین مساله موجب شده است که جمعیت در انجا رشد منفی داشته باشد.

در این گونه جوامع،موضوع داشتن اهمیت بکارت عروس  امری مضحک و پیش پا افتاده است و فرد پایبند به آن را انسانیبی تجربه در ضمینه س.ک..س قلمداد می کنند و دوست ندارند با چنین شخصی ازدواج کنند. درمقابل،افرادی که روابط بیشتری با دیگران داشته و در این زمینه به قول خودشان تجربه کافی کسب کردهاند،شانس بیشتری برای ازدواج دارند. ما موضوع جالب در اروپا برای نگارنده،رسم قبل از ازدواج رسمی افرادی (اعم از دختر و پسر) بود که بهبکارت اهمیت نمی دهند؛ این افراد برنامه ای به نام “به خاک سپردن مجردی”دارند که شب قبل از ازدواج از منزل خارج می شوند و یک شب را با یک و یا چند نفر که دوست که دوست دارند به صبح می رسانند و روز بعد به سراغ زندگی و همسر خود برمی گردند.

در حقیقت ،هر دو نفر خود را تخلیه می کنند و سپس و سپس به زندگی جدید خود بازمی گردند و آن را ادامه می دهند. البته گروهی هم در امریکا و اروپا هستند که به بکارت اهمیت زیادی می دهند و معتقد هستند که شب زفاف و زمانی که ازدواج صورت می گیرد،این پرده باید ازاله شود؛این افراد قابل احترام هستند،چون بهفطرت الهی و انسانی خود عمل می کنند. ازدواج امر زیبا و مقدسی است که در حقیقت دو انسان از تنهایی خارج می شوند و زندگی مشترکی را با هم آغاز میکنند؛ هر دو آرامش روح و روان پیدا می کنند و ازدیاد نسل آغاز می شود.

این کار نیاز به پاکی و صداقت طرفین دارد. آیا تا کنون در این مورد تفکر و اندیشه کرده اید چرا افرادی که می خواهند ازدواج کنند باید مجردی خود را به این شکل دفن کنند!؟ یعنی هر کاری را که دوست دارند باید انجامدهند! ارزش انسانی چه می شود؟ عزت نفس به کجا می رود ؟ آیا زندگی صرفا فقط رابطه جنسی است ؟ تعالی انسان در کجا قرار می گیرد؟ این طرز تفکر،در حقیقت تخریب نسل آینده است و آن پاکی و صداقت دیگر معنا و مفهومی ندارد ، چه رسد به داشتن بکارت،متاسفانه چنین طرز فکری در جوامع جهانی به شکل یک فرهنگ در حال متداول شدن است،که جای تاسف دارد.اما افرادی که به داشتن بکارت معتقد هستند در حقیقت افرادی هستند که به صداقت و پاکی و ازدیاد نسل سالم ایمان دارند.

افرادی که به انسانیت و ارزش انسان بودن معتقد هستند،در واقع به بکارت و شرف انسانی ایمان داشته و دوست دارند که زندگی سالمی را شروع کنند و نسل زیبا و سالمی را ایجاد کنند.شخصیت انسانی به ما اجازه نمی دهد که عزت نفس و انسانیت خود را فدای هوا و هوس کنیم و سلامت روح و جسم خود را به خطر بیاندازیم.

[rating_form id=”4″]

اهمیت بکارت عروس

اشتراک گذاری