466744357 56a5feb65f9b58b7d0df63c0 آیا مردان فقط رابطه جنسی می خواهند ؟
آیا مردان فقط رابطه جنسی می خواهند ؟

بازدیدها: 105

رابطه جنسی 

زنان عموماً فکر می کنند که مردان فقط یک چیز می خواهند ؛ رابطه زناشویی  . این که مردان نیاز به رابطه جنسی دارند یک حقیقت است ولی در واقع آنان عشق و محبت می خواهند .

حتی می توان گفت که یک مرد به اندازه زن خواهان عشق و محبت است ، اما موضوع این است که قبل از آن که مرد بتواند دریچه قلبش را به سوی همسرش بگشاید و به او عشق بورزد ، به انگیختگی جنسی نیاز دارد .

همانطور که یک زن ابتدا نیاز به عشق و محبت دارد تا بتواند به مرحله رابطه جنسی برسد ، یک مرد نیز ابتدا نیاز به رابطه زناشویی دارد تا بتواند به مرحله عشق برسد .

آری برای یک مرد رابطه س.ک..س پیش نیاز عشق است . و بالعکس برای یک زن عشق پیش نیاز رابطه جنسی .

همانطور که یک زن نیاز به عشق و محبت دارد تا بتواند به مرحله رابطه جنسی برسد ، یک مرد نیز ابتدا نیاز به رابطه جنسی دارد تا بتواند به مرحله عشق برسد .

به عنوان یک راهنمایی کلی ، می توان گفت که یک زن قبل از آنکه بتواند اشتیاقی برای رابطه و تماس جنسی داشته باشد ، نیاز به ارضا عاطفی دارد . در حالی که یک مرد بیشتر در طول رابطه زناشویی  است که به این ارضاء عاطفی دست می یابد .

زنان این موضوع ها را درباره مردان نمی دانند و نمی شناسند . دلایل پنهان و ناخودآگاه فراوانی وجود دارد که باعث شتابزدگی و عجله مردان در سراسر رابطه زناشویی می شود .

رابطه جنسی قادر است دوباره احساس عشق و محبت را در مرد زنده کند . مردان در طی روز آنقدر سرگرم کارهایشان می شوند که اگاهی شان را نسبت به احساس عشق و محبت از دست داده و آن را گم می کنند .

رابطه جنسی به مردان کمک می کند تا این که احساساتشان جان دوباره ای بگیرد . از طریق تجربه کردن رابطه جنسی ، راهی به سوی قلب مردان گشوده می شود ؛

و در نتیجه مرد توان مجدد و بیشتری را برای ارائه و دریافت عشق و محبت ، پیدا می کند . هنگامی که زنان بتوانند این تفاوت ها را درک کرده و بشناسند ، دیدگاهشان درباره رابطه زناشویی  تغییر خواهد کرد .

زنان می توانند از این دیدگاه به رابطه جنسی نگاه کنند که “درخواست رابطه جنسی ” از جانب مرد در نهایت به منظور دست یافتن به عشق و صمیمیت صورت می گیرد .

در نتیجه ایجاد این تفکر و دیدگاه ، به جای این که تمایل و درخواست مردان برای رابطه زناشویی باعث جدایی ، تنش و دوری از عشق شود ، جرقه های عشق را در دل همسران روشن خواهد نمود .

هنگامی که زنان بدانند و درک کنند که چرا مردان نیاز به رابطه زناشویی دارند ، احساسات و عقایدشان درباره رابطه جنسی به طور چشمگیری تغییر خواهد کرد .

چرا مردان نیاز به رابطه جنسی دارند ؟ 

مردان برای زنده نگه داشتن احساساتشان نیاز به رابطه زناشویی دارند . در طی هزاران سال مردان یاد گرفته اند که کار اصلی آنها محافظت و تامین مایحتاج خانواده باشد .

آنان آموختند که این وظایف را به قیمت مسدود و سرکوب کردن احساسات ، عواطف و هیجانتشان انجام دهند . از همان ابتدا رسیدگی به کارها و انجام وظایف محوله به نسبت توجه و احساسات ، از اهمیت بیشتری برخوردار بود .

غالباً مردان احساسات و عواطفشان را سرکوب کرده و آنها را در مسیری به غیر از مسیر اصلی حرکت می دهند ؛ یعنی به روش های دیگری این احساسات و هیجانات را بروز می دهند ویا تخلیه می کنند ؛

مانند ورزش کردن ، انجام بیش از حد کارهای بیرون از خانه و …

مردان برای احیاء احساس هایشان نیاز به رابطه جنسی دارند 

مردان برای پایان بخشیدن به این بی بند و باری هیجانی و تعارض دورنی شان ، نیاز به برون ریزی و تخلیه هیجانی دارند . مرد برای آنکه بتواند از خانواده اش محافظت کند و مایحتاج زندگی را فراهم نماید ، بر خود لازم می بیند که به سختی کار کند و هر درد و مشقتی را در زندگی تحمل نماید .

او برای دستیابی به این هدف به طور دائم خطر می کند و در نگرانی به سر می برد ؛ و برای انجام این امور ، سوزش آفتاب و سرمای برف را به جان می خرد . او به تدریج به این شرایط عادت می کند ، اما به قیمت از دست دادن احساسات و عواطفش .

در حقیقت ، این تفاوت های موجود بین زنان و مردان نشان دهنده تغییرات بنیادینی است که در طی یک روند تاریخی ، بر احساسات و عواطف مردان وارد شده است و به همین دلایل میزان حساسیت زنان ده برابر بیشتر از مردان است .

مردان برای فائق آمدن بر دردهایشان ، آموخته اند که احساساتشان را خاموش کنند ، غافل از اینکه آنان در کنار از بین بردن احساس درد ، توانایی شان برای احساس خشنودی ، لذت و عشق را نیز از دست داده اند .

برای بسیاری از مردان به غیر از اصابت کردن چکش به انگشتشان و تماشا کردن یک بازی فوتبال ، رابطه زناشویی ، تنها راهی است که می تواند احساسات آنان را تحریک کند .

5/51 rating

اگر می خواهید مهارت های اتاق خواب را به صورت رایگان یاد بگیرید از مقالات زیر شروع کنید 

زن چگونه موجودی است ؟
بخوانید

مهارت های پیشرفته اتاق خواب برای ایجاد رابطه جنسی عالی

چرا رابطه جنسی تا این حد مهم است ؟

رابطه جنسی عالی چقدر مفید است ؟

چرا پیش نوازی تا این اندازه اهمیت دارد ؟

زنان رابطه “جنسی عالی” را دوست دارند