آموزش جنسی فرزندان
آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش جنسی فرزندان

آموزش جنسی فرزندان : والدین خواه ناخواه کار مهمی در تعیین نظر فرزندان خود درباره مسائل جنسی بر عهده دارند؛نظرهای کودکان خیلی زود شکل میگیرد.والدین معمولاً جهت یابی در مسائل جنسی را به کودکان خود به آن نحوی یاد می دهند که خودشان در مسائل جنسی و عشق و عاشقی،برهنگی،خود ارضایی و عشق بازی به کار می گرفته اند.

بیشتر والدین معمولا مهرورزی خودشان را از کودکانشان پنهان میکنند.معمولا جلوی کودکان یکدیگر را نوازش نمیکنند و درباره مسائل جنسی حرف نمیزنند. به این جهت بیشتر کودکان پدران و مادران خود را موجودات غیر جنسی می پندارند.تصور کودکان از اینکه پدران و مادرانشان با هم رابطه جنسی دارن،مشکل دارند.اگر به کودکان امکان داده شود که رفتارهای مهرآمیز والدین خود را،چه در گفت و گو و چه نوازش بدنی،ببینند، نظر بسیارمثبت تری دربارئ مسائل جنسی پیدا خواهند کرد.

این تصور در کودکان که احساس ها و رفتارهای جنسی آنها هولناک و کثیف است،ایجاد فعالیت جنسی سالم و لذت بخش آنان در بزرگسالی مخدوش میکند.بعضی از افراد از احساس گناه و اضطرابی که به سببِ چگونگی تلقی والدین در کودکی آنها ایجاد شده است،هرگز خلاص نمی شوند. عده ای دیگر میتوانند بر این نحوه تلقی غلبه کنند، اما این غلبه با دشواری های فراوان حاصل میشود.

مثلا والدین باید چنین بگویند:(( وقتی مهمان به خانه ما می آید، ما لباس هایمان را در نمی آوریم و برهنه نمیشویم. وقتی در جمعی هستیم، لباس هایمان را بر تن داریم. از تو خواهش میکنیم که عیناٌ مثل مامان و بابا رفتار کنی. وقتی دوستات پیش تو می آیند،لباس تنت باشد.)) یا مثلا میتوانند چنین بگویند:((بابا و مامان گمان میکنند که بچه ها نباید به اعضای تناسلی هم دست بزنند.))  در هر صورت این پیام ها باید خیلی خودمانی و روشن به کودک داده شود.

علاوه بر اینکه با این روش های غیرمستقیم میتوان بر نظر کودک نسبت به مسائل جنسی تاثیر گذاشت،نحوه پرداختن مستقیم تر والدین به دادن اطلاعات جنسی نیز اثر عمیقی بر گرایش کودکان بر جای میگذارد.اگر کودکان مسائل جنسی را از والدین خود یاد بگیرند،احتمال این که اطلاعات دقیق تری دریافت کنند،بیشتر است، تا آنکه اطلاعات را از همسران خود کسب کنند.علاوه بر این چون کودکان با والدین خود در قیاس با بزرگسالان دیگر مانند معلمان نزدیکی حس میکنند، آزادتر خواهند بود که سوآل هایی را مطرح کنند که واقعاٌ مورد توجه آنان است.

والدینی که به آموزش جنسی فرزندان علاقه دارند،اغلب میپرسند کی و چگونه باید شروع کرد.عده ای از متخصصان میگویند بهتر آن است که منتظر شویم تا کودک سوآل کند.وقتی کودک سوال کرد، والدین میتوانند نوع اطلاعاتی را که حدس میزنند به سوآل کودک مربوط است،به او بدهند.کودکان کم سال معمولا درباره همه جنبه های زندگی از والدین خود سوآل هایی میکنند.اگر حس کنند سوآل درباره مسائل جنسی ممنوع است،مستقیم نمیپرسند،بلکه سوآل آن ها به نحوی به این مسائل مربوط میشود. بهتر آن است که والدین به سوآل های مربوط به س.ک..س به آسودگی و صریح و خودمانی پاسخ دهند،همان گونه که به سوآل های دیگر پاسخ میدهند.

اما برخی از کودکان درباره س.ک..س سوآل نمیکنند. اگر والدین حس کنند که کودک به قدر کافی بزرگ شده است که نکته های شخصی درباره س.ک..س را باید بداند،ولی تا حال نپرسیده است،خود والدین باید موضوع را پیش بکشند.در این موارد هم باید مطالب را با آسودگی و به روشنی گفت. بعضی وقت ها آسان تر آن است که وقتی مطلبی به صورت طبیعی مطرح میشود،انواع اطلاعات و توضیحات را به کودکان بدهند.مثلاٌ اگر والدین دارن تلویزیون تماشا می کنند و کسی در برنامه تلویزیون در باره قرص ضد بارداری حرف میزند،والدین میتوانند از این فرصت استفاده کنند و توضیح بدهند که کار این قرص ها چیست.همچنین اگر بحثی درباره همجنسگرایی در تلویزیون یا کتاب یا فیلمی مطرح میشود،والدین میتوانند از این فرصت بهره بگیرند و توضیح دهند.

بسیاری از مفاهیم جنسی را میتوان به این نحو توضیح داد،حی اگر کودک سوآل نکند.والدین قبل از اینکه کودک از همسالان خود چیز هایی بشنوند و یاد بگیرد،باید درباره مسائل جنسی مربوط به کودکانشان حرف بزنند. اگر کودکان مسائل جنسی را از والدین خود یاد بگیرند،نظر مثبت تری درباره س.ک..س اتخاذ خواهند کرد تا از این و آن بشنوند. چون اگر از همسالان خود این چیز هارا یاد بگیرند،نظرشان منفی تر خواهد شد و س.ک..س را چیز کثیف خواهند دانست که باید از فکر آن شرمنده شوند و در نهان از آن گفتگو کنند.

 

[rating_form id=”4″]

اشتراک گذاری